Tjenester


Tilstandsrapport-Eierskifterapport

En eierskiferapport benyttes ved omsetning av bolig. Eierskifterapporten bygger på NS 3600, og er en tilstandsrapport som kontrollerer de bygningsdelene der det erfaringsmessig kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av et boligsalg.

Rapporten foretar seg blant annet følgende hovedpunker:

Krypekjeller/rom under terreng

Drenering

Konstruksjon

Tak/loft

Våtrom

Rapporten kan kun benyttes av en godkjent Byggmester med takstutdanning, sertifisert hos Byggmestrenes Takseringsforbund.

Skade-/reklamasjonstakst

Formålet med en skadetakst er å gi en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt. Her kommer takstmann inn som en uavhengig tredjepart mellom deg og forsikringsselskapet/tidligere eier/utførende håndverker.

En skadetakst er aktuell på hele eller deler av boligen, som f.eks fukt- eller brannskade, konstruksjonsfeil, skadedyr, eller innbrudd. Skaden blir besiktiget, dokumentert og det lages en detaljert rapport, som inneholder blant annet en kalkyle for å beregne eventuelt erstatningsbeløp.

Brustad Taksering AS er også sertifisert bruker av rapporteringsprogrammet In4mo.

Verdi-/lånetakst

En verdi-/lånetakst er en forenklet vurdering av bygningen og eiendommens beliggenhet. Taksten vil gi deg en vurdering av markedsverdien av boligen på befaringstidspunktet. Det er boligens størrelse, beliggenhet og en visuell besiktigelse av boligens standard som legges til grunn for vurderingen av verdisettingen.

En verdi-/lånetakst er egnet for banker/finansinstitusjoner til f.eks refinansiering/belåning til utvidelser etc av eiendommen.

Taksten egner seg ikke til boligsalg, da den ikke er en tilstandsrapport. Ved omsetning av bolig anbefaler vi eierskifterapport, da den tar for seg bygningens tilstand.

Forhåndstakst

En forhåndstakst er en vurdering av boligen i forbindelse med et tiltenkt oppussingsprosjekt. Rapporten vil gi deg/banken en vurdering av prosjektet, og det vil bli satt en markedsverdi som baserer seg på verdien på boligen etter endt oppussingsprosjekt.

Våtromsrapport med arealmåling

En våtromsrapport er en vurdering av våtrom med kjøkken. Rapporten benyttes som regel ved salg av borettslagsleiligheter. Det blir utført en arealmåling av leiligheten og en tilstandsanalyse av bad, kjøkken og eventuelt vaskerom.

Priser


Tilstandsrapport-Eierskifterapport

Enebolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig >200m2 BRA

7500,-

Enebolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig < 200m2 BRA

Pris på forespørsel

Leilighet > 100m2 BRA ink to våtrom, innvendig befaring

5000,-

Leilighet < 100m2 BRA ink to våtrom, innvendig befaring

6500,-

Tillegg for ekstra våtrom

1250,-

Skadetaksering

Prises etter medgått tid med en timepris på 1450,-

Forhåndstakst

Visuell vurdering av bolig, gjennomgang av prosjekt med markedsverdi inkludert sluttbefaring med verditakst

8500,-

Verdi-/Lånetakst

Enkel verdivurdering av bolig med markedsverdi

4000,-

Fuktmålinger

Kontroll av vektprosent i bunnsvill før lukking av bygg med enkel rapport

4000,-

Rammeavtale for fjernlogging av fukt i bygg

Pris på forespørsel

Montering av kondens-/rotoravfukter med fuktmåling

Pris på forespørsel

Ta gjerne kontakt for pris på andre fuktrelaterte oppgaver.

Alle priser er inkludert MVA.

Før befaringen


Dokumenter og fremkommelighet

Før befaringen er det fint om oppdragsgiver har eventuelle tegninger, forsikringspapirer, tidligere tilstandsanalyser, eller andre dokumenter som kan ha innvirkninger på boligens verdi klare til gjennomgang på befaringsdagen.

Baderom/vaskerom

Her skal sluk være rengjort, og lett tilgjengelig. Dersom sluket er under dusjkabinett/badekar, blir ikke deksler etc demontert av takstmannen for inspeksjon på befaringsdagen.

Utvendig befaring

Dersom det er snø på befaringsdagen, må oppdragsgiver måke gangvei rundt boligen, slik at fasader lar seg bli besiktiget. Utvendig tak blir inspisert fra bakkenivå eller fra tilgjengelig veranda etc.

Om oss


Brustad Taksering AS har følgende kompetanse/bakgrunn:

◊Svennebrev i tømrerfaget

Etablering og ledelse ved Folkeuniversitetet

Faglig ledelse ved Folkeuniversitetet

Mesterbrev i tømrerfaget ved Mesterbrevnemda

Takstutdanning ved Byggmestrenes Takseringsforbund

Sertifisert takstmann ved Byggmestrenes Takseringsforbund

◊Over 10 års erfaring i byggebransjen

Har stor interesse for faget, og sørger alltid for å være oppdatert i faget

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Kontaktinfo finnes i bunn av siden.